COPD

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).  

COPD is voortschrijdende schade aan de longen (dus chronisch en niet volledig reversibel), wat resulteert in piepende ademhaling, kortademigheid, hoesten en eventueel het opgeven van slijm. De belangrijkste oorzaak van COPD is roken.

Door COPD kunt u minder goed ademen. U krijgt minder zuurstof binnen en afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Daar kunt u erg moe van worden. U merkt dat vooral als u zich inspant. Bij traplopen bijvoorbeeld, of bij het wassen en aankleden. Ook kunt u erg afvallen.

Mensen met COPD kunnen te maken krijgen met zogenoemde exacerbaties (aanvallen van een plotselinge verergering van ziekte). Ze hebben het dan erg benauwd.

COPD is helaas niet te genezen. De ziekte gaat niet meer over. U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat de ziekte nog erger wordt. Dat de exacerbaties zo veel mogelijk wegblijven. Dat de ziekte u in het dagelijks leven zo min mogelijk in de weg zit. Het belangrijkste is dat u gezond leeft. Gezond eet. Regelmatig beweegt. Niet rookt. Op tijd en op de goede manier uw medicijnen neemt.

De meeste mensen krijgen pas na hun veertigste COPD. Bijna altijd is roken de oorzaak. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Daardoor kunnen longziekten zich gemakkelijker ontwikkelen.

Andere oorzaken van COPD:

Symptomen van COPD:

COPD complicaties:

Uw huisarts en uw praktijkondersteuner helpen u om uw leven met COPD zo goed mogelijk vorm te geven. Uw apotheek helpt u om uw medicijnen goed te gebruiken. Ook kan uw huisarts u doorverwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, longarts of longverpleegkundige. Uw huisarts en praktijkondersteuner werken samen met deze zorgverleners in de ketenzorg bij COPD van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). In de brochure 'Ketenzorg bij COPD - Uw zorg, onze zorg'  leest u wat u van hen kunt verwachten. Ook vindt u er meer informatie over leven met COPD, verwijzingen naar betrouwbare informatie op internet, de Longpuntbijeenkomsten en nog veel meer.