Astma

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend, astma is dus een chronische ziekte. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken. De longen van een astma patiënt kunnen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. Er is sprake van een toegenomen luchtweggevoeligheid (bronchiale hyperreactiviteit) . Een astma patiënt kan hierdoor klachten ervaren, zoals kortademigheid, benauwdheid, piepende ademhaling en (nachtelijk) hoesten. Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een astma-aanval. Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoe erg astma is. De luchtwegvernauwing is variabel en veelal reversibel, hetzij spontaan, hetzij onder invloed van medicatie.

Oorzaken van astma

Waarom sommige mensen astma krijgen en anderen niet, is nog onduidelijk. Wetenschappers zoeken nog naar de precieze oorzaak van astma. Astma is vaak erfelijk. Astma kan op elke leeftijd ontstaan maar veelal begint astma op kinderleeftijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat astma vaak in de familie zit. Als een of beide ouders astma of een allergie heeft, dan krijgen de kinderen dat in een kwart van de gevallen ook.

Er zijn ook andere oorzaken dan erfelijkheid. Kinderen die te vroeg geboren zijn hebben vaker astma of last van allergieën. Baby’s en kinderen van wie de moeder rookte tijdens de zwangerschap hebben meer kans op astma.

Baby’s met een laag geboortegewicht of baby’s met infecties, bijvoorbeeld aan de longen kan bijdragen aan het veroorzaken van astma. Astma kan ontstaan in beroepen waarbij er bepaalde stoffen zoals verf of stof vaak en langdurig zijn ingeademd.

Symptomen bij astma zijn:

Soorten astma

Diagnostiek astma

Bij patiënten waarbij mogelijk sprake is van astma stellen we door middel van een longfunctie-onderzoek vast of er definitief sprake is van astma. Dit onderzoek bestaat in principe uit twee delen, het eerste deel omvat een longfunctietest zonder medicatie. Als deze test de verdenking bevestigd dan wordt aansluitend een tweede test uitgevoerd met inhalatie-medicatie. Als blijkt dat dit een positief effect heeft op de longfunctie dan stelt uw huisarts de definitieve diagnose Astma. Als de uitslag van de test niet afwijkend is maar uw huisarts op basis van uw klachten toch twijfels heeft over de gestelde diagnostiek dan verwijst de huisarts u alsnog door naar de longarts in het ziekenhuis.

Zorg voor astmapatiënten

In Zoetermeer bestaat voor patiënten met astma een intensieve samenwerking tussen diverse hulpverleners. Door een gestructureerde samenwerking tussen uw huisarts, de praktijkondersteuner, diëtist(e), apotheek, fysiotherapeut en eventueel een longarts van een ziekenhuis is de zorg voor astma-patiënten geoptimaliseerd.

Voor meer informatie over astma is door Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) een aparte patiëntenfolder beschikbaar, deze folder ‘Ketenzorg bij astma’ kunt u via deze link bekijken en/of downloaden.