Gezondheidsverklaringen

Regelmatig wordt aan een behandelend arts een medische verklaring gevraagd voor het versnellen van bepaalde procedures of verkrijgen van voorzieningen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde raadt behandelend artsen af om dergelijke verklaringen te schrijven. In de onderstaande toelichting wordt de motivatie van de KNMG beschreven en leest U wat U wél kunt doen.

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

In het kort een toelichting op deze regels:

Wat kunt u nu nog doen?