Huisregels

Huisregels

Graag willen wij uw consult bij uw huisarts op een voorspoedige wijze laten verlopen en daarom hanteren wij een aantal huisregels. Hieronder hebben wij ze voor u op een rijtje gezet:

Spreekuur

Het spreekuur van uw huisarts is de gehele werkdag uitsluitend op afspraak. De tijden van het spreekuur zijn op werkdagen ’s ochtends van 08.00 uur tot 11.30 uur en ’s middags van 14.00 uur tot 16.30 uur;

Tussen 11.45 uur en 12.30 uur heeft uw huisarts lunchpauze en overleg met de assistente en tussen 12.30 uur en 14.00 uur rijdt uw huisarts visites;

Belt u vroeg, voor 09.00 uur, dan kunt u, afhankelijk van de ruimte in de agenda van de huisarts, mogelijk nog op dezelfde dag bij ons terecht voor een afspraak;

Tijdens vakanties en op vrijdagmiddag worden spoedeisende zaken
doorgeleid naar de vervangende huisartsenpraktijk.

Maakt u een afspraak voor een controle voor uw Diabetes Mellitus of voor een kleine (chirurgische) ingreep of heeft u meerdere medische klachten? Geef dit dan, direct bij het maken van de afspraak, door aan de assistente. Dan reserveert zij meer tijd voor uw consult.


 

Wijziging privésituatie

Geef een adreswijziging, een wijziging in uw gezinssituatie, een wijziging in uw zorgverzekering of de overstap naar een andere zorgverzekeraar tijdig aan onze assistente door.

Verwijzing naar specialist

Helaas constateren wij dat patiënten soms uit eigen beweging voor niet-spoedeisende zaken een afspraak maken met een specialist en achteraf pas een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is in dit geval niet gemachtigd om achteraf alsnog een verwijzing voor specialistische zorg uit te schrijven. De specialist mag in dit geval geen zorg aan de patiënt verlenen en kan de zorg niet declareren bij de zorgverzekeraar. Indien een specialist in dit geval toch besluit zorg te verlenen, dan vergoedt de zorgverzekeraar niets en komt vergoeding van deze behandeling volledig voor rekening van patiënt.

De huisarts verwijst u door naar specialistische zorg, indien daar een aantoonbare medische noodzaak voor is of is geconstateerd.

Voor eventuele bezwaren tegen deze regeling verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.